Our Photographer
Zhar Khazi (zhar) Irfan Prasetyo (ervan) Fachrial Zulfikar (fachri) Farid Yowono (farid) Saiful Zuhdi Gilang Baskoro (Gilang)
Roudzial Dzura Al Khanza (zia) Iqbal Adiasa